Technometal

Dane rejestrowe

Nazwa firmy Technometal
Forma prawna Spółka (wpisana w KRS)
NIP 638-18-07-457
KRS 0000456062
REGON 243221684
Strona www technometal.pl